Certyfikat ICAO PBN dla Pana Eugeniusza Piechoczka

Z przyjemnością informujemy, że Pan Eugeniusz Piechoczek-Wykładowca Zespołu Technologii Lotniczych otrzymał Certyfikat ICAO PBN.

Certyfikacja PBN wynika z wymagań rozporządzenia UE nr 2016/539 obejmujących szkolenie i wydawanie uprawnień PBN pilotom wykonującym loty z wykorzystaniem nawigacji obszarowej opartej na charakterystykach (PBN).

Wprowadzenie nowych wymagań dla pilotów oraz organizacji szkoleniowych wiąże się z decyzją KE o przeniesieniu odpowiedzialności za przygotowanie pilotów do wykonywania operacji w oparciu o PBN z przewoźników na samych pilotów i ośrodki szkolenia lotniczego.

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 2016/539 z dnia 6 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie KE nr 1178/2011 w odniesieniu do szkolenia, testowania i okresowego sprawdzania pilotów w zakresie nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (Performance Based Navigation – PBN), wszyscy piloci, którzy po 25 sierpnia 2018 r. będą chcieli wykonywać loty według wskazań przyrządów zgodnie z procedurami nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (PBN), muszą uzyskać do tego czasu „uprawnienie PBN” stanowiące „rozszerzenie” posiadanego (lub pozyskiwanego) uprawnienia IR. W Polsce, w okresie przejściowym (tj. do 25.08.2020 r.) „uprawnienie PBN” będzie wydawane w postaci wkładki do licencji.


Nawigacja oparta na charakterystykach (Performance-Based Navigation - PBN), to nawigacja obszarowa, która pozwala na wyznaczanie pozycji statku powietrznego z określoną dokładnością dla danej fazy lotu za pomocą dowolnie skonfigurowanego systemu nawigacyjnego spełniającego ściśle określone wymagania, takie jak: dokładność, integralność (wiarygodność), ciągłość, dostępność i funkcjonalność.

PBN pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonej trasie lotu w zasięgu naziemnych urządzeń nawigacyjnych lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń.