Nowe uprawnienia dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT)

1 marca 2018 roku rektor Politechniki Śląskiej odebrał od dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego rozszerzenie certyfikatu dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT) – Part-147 z numerem referencyjnym PL.147.0021.

Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dn. 25.01.2018 r. pozwolił na uzyskanie przez OSMOT dodatkowych uprawnień w zakresie szkolenia podstawowego i egzaminowania.

W myśl nowego certyfikatu, OSMOT posiada obecnie uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów w zakresie następujących podkategorii licencji:
B1.1. – samoloty z napędem turbinowym
B1.2. – samoloty z napędem tłokowym
B1.3. – śmigłowce z napędem turbinowym.